سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی
معاونت آمار و اطلاعات
برای ورود به این فرم نیاز به کلمه عبور می باشد ، لطفا کلمه عبور را در قسمت پایین وارد نمایید و سپس روی دکمه تایید کلیک نمایید :
فرم متقاضیان شرکت در طرح های آماری

موارد زیر مورد توجه باشد:

* ثبت نام از شما جهت بکارگیری شما در طرح های معاونت آمار و اطلاعات و GIS در رده های اجرایی و میدانی می باشد.

* این فرم صرفا به منظور ثبت نام از متقاضیان جهت همکاری با معاونت آمار و اطلاعات و GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی به صورت پاره وقت و در صورت نیاز و صلاحدید دفتر مذکور می باشد و هیچگونه تعهد استخدامی و جذب دائمی را برای دفتر مذکور بهمراه نخواهد داشت.

* اجرای طرح های آماری در نقاط شهری و روستایی و در سطح کل استان می باشد.

* پذیرش در طرح ها منوط به گذراندن دوره آموزشی و کسب نمره حد نصاب و مطابق با قوانین و مقررات دفتر آمار و اطلاعات و GIS انجام می گیرد.

کد رهگیری :
کلمه عبور :
تصویر امنیتی :
عبارت مشاهده شده در تصویر را وارد نمایید :
ابتدا شما باید یک کلمه عبور برای تکمیل فرم اطلاعاتی انتخاب نمایید. این کلمه عبور و کد رهگیری که پس تکمیل و ارسال اطلاعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت، برای ویرایش و پیگیری ارجاعات فرم ارسالی شما مورد نیاز خواهد بود لذا در حفظ آن کوشا باشید.
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
تصویر امنیتی :
بازگشت این اطلاعات قابل ویرایش نیستند
اگر اطلاعات در گردش کار قرار گرفته باشند یا تایید نهایی شده باشند قابل ویرایش نخواهد بود.
روند ارجاعات اطلاعات وارد شده توسط شما عبارتست از :
این فرم توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
©2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.4
کد رهگیری اطلاعات وارد شده در فرم عبارت است از :
 
لطفا این کد رهگیری را ذخیره نمایید.این کد رهگیری نشاندهنده اطلاعات ثبت شده شما بوده و برای ویرایش اطلاعات به آن نیاز خواهید داشت